"Een Sjamaan is iemand die zichzelf genezen heeft."

 

 

I  CURSUS  DREAMHEALER – WARHEALER  en   

II CURSUS  MEMORY DEMONHEALER 

 

 

III  CURSUS  LEEF JE EIGEN DROOM  en

IV CURSUS GRENZELOOS

Olga Kharitidi, psychiater uit Novosibirsk en auteur van het boek ‘Het pad naar de Sjamaan’ en 'Meester van de Dromen' heeft in april 1999 - in november - december 2000 en in april 2002 aan therapeuten in Nederland een oeroude methode van helen doorgegeven. In overleg met Olga en ook in combinatie met het oude weten uit andere culturen, geef ik in cursussen deze leer door, die leidt tot: je zelf leren helen. In oktober 2011 heeft Olga Yahontova, voorheen Kharitidi, in Frankrijk een workshop gegeven welke ik natuurlijk ook weer gevolgd heb. Deze methode van helen wordt nu, duidelijker dan ooit, aan de mensheid doorgegeven. Het oude weten, de kennis en de moderne psychiatrie, psychologie en psychotherapie komen nader tot elkaar.    English   

I: Dreamhealer-Warhealer en II. Memory Demonhealer

Door het sjamanisme te verbinden met moderne technieken is het nu veel makkelijker geworden dan voorheen om traumageesten, ook herinneringsdemonen genoemd, op te sporen, afkomstig van dramatische trauma's en gebeurtenissen welke ooit in ons leven of vorige levens hebben plaatsgevonden. Deze traumageesten geven gevolgen en wendingen aan ons verdere leven en daardoor ook aan het leven van allen met wie wij verbonden zijn in het verleden, het heden en in de toekomst.

We leren deze trauma's door voelen te onderscheiden en kunnen ze typeren als het trauma van verloren ziel of het trauma van bezit. Afhankelijk van het trauma, gaan we leren om de pijnenergieën – traumageesten welke daaraan kleven - te helen. We gaan de trauma’s niet in en we gaan ook niet in de herbeleving van de trauma’s.

De pijnenergieën, dus de traumageesten, welke aan deze trauma’s kleven, trekken dagelijks aan ons levenselastiek en veroorzaken gevolgen op onze levensweg. Je leert deze traumageesten losmaken en je leert hoe je de traumageest van Verloren Ziel heelt.

De traumageesten leven als parasitaire energievelden, als hoogfrequente stoorvelden, om ons en in ons en veroorzaken ziekten, bepaald overlevingsgedrag, beďnvloeden ons denken en praten op mentaal en emotioneel niveau en beďnvloeden ons voelen in het dagelijkse leven. Zij belemmeren onze spirituele groei, onze talenten en ons kernpotentieel, ook op Archetype niveau. De traumageesten zullen, als zij niet geheeld zijn, ook trauma's veroorzaken bij andere mensen en zo zal de ziekelijke cyclus blijven bestaan en rampen veroorzaken.

Waar deze methode uit voortkomt, kan je lezen in het boek van Olga Kharitidi, blz. 223, ‘Het Pad naar de Sjamaan’: De legende van Belovodia, Shamballa in Altai-Siberië, Rusland.

Mijn doel om door te geven hoe je pijnenergieën kunt helen, waardoor we geen nieuwe pijnen meer veroorzaken aan ons zelf en aan anderen en de ziekelijke cyclus eens kan stoppen in ons zelf en dus bij anderen met wie we verbonden zijn en zodoende ook in de wereld.

Tijdens deze cursusdagen vind je jouw begeleidende krachtdieren. Zij zullen je helpers zijn bij de helingen die je doet. Op het einde van de tweede dag leer je te reizen zoals Sjamanen kunnen reizen.

Neem s.v.p. een (losse) recente pasfoto van jezelf mee voor de nachtheling.

Het vervolg op DreamhealerWarhealer, Memory Demonhealer, is erop gericht op het vinden en verwijderen van Memory Demons.

Memory Demons wonen en leven in onze innerlijke ruimten en nemen deze ruimten in - nemen delen van onze identiteit in - stelen onze energie - denken voor ons - leven ons, waardoor wij de energie missen om voor ons zelf, voor onze eigen identiteit en voor onze dromen - roeping - voor wat wij willen - voor onze taak hier op aarde - in actie te komen.

Je werkt in deze cursus vanuit je verbindingen die je geleerd hebt in de Dreamhealer-Warhealer methode en nu verbind je je ook met je Spirituele Magiër en je Spirituele Waarnemer.

Je werkt in Ruimtes waarin dat, wat geheeld kan worden, door je spirituele helpers wordt aangeboden, als het ware op een dienblaadje. Je leert tijdens de cursus te onderscheiden wat je wel en wat je niet wilt laten bestaan in jouw beelden en jouw innerlijke ruimte. Afhankelijk van je keuzes, leer je te handelen en te helen. In deze modernere aanpak wordt natuurlijk ook de oorzaak geheeld.

Je gaat de trauma’s niet zien, je gaat niet in de herbeleving, je gaat niet de beelden in. Jij bent de baas van je beelden, je blijft in het Nu en maakt je keuzes voor het Nu en dus ook voor je heden en toekomst. Je leert te transformeren (veranderen), weg te sturen, te creëren en te helen. Je komt ook in aanraking met wat niet van jou is, wat pijnenergieën zijn uit de voorouderlijn en nog in het geheugen ligt opgeslagen, ook familie demonen. Door je daarvan te bevrijden en te helen, zal je merken dat je meer en meer je eigen geschiedenis terugclaimt en daardoor je eigen heden en toekomst aan het schrijven bent!

Aan het einde van deze twee dagen ga je jouw ziel weer verbinden met je spirituele bron.

Cursus I. Dreamhealer-Warhealer  en II. Memory Demonhealer:

 

Waar:
Op De Berg in Frankrijk. (zie de link naar De Berg in Frankrijk)

 

Wanneer en in de Nederlandse taal:

Maart 2018 Aankomst op De Berg is 4 maart.

Cursus I en II van 5-6 maart.  Vertrekdag is 7 maart.

 

April 2018 Aankomst op De Berg is 29 april.

Cursus I en II van 30 april tot 1 mei. Vertrekdag is 2 Mei.

 

Max. 4-5 deelnemers.

Kosten: Cursussen: een donatie naar wens.

Overnachtingen in een houten huisje op De Berg: een donatie naar wens.

 

Cursus III en IV worden na de vertrekdag van cursus I en II gegeven in diezelfde week. Dus dan is de vertrekdag  een rustdag.

 

 

 

HERHALINGSDAGEN Cursus 1 t/m 3 met nieuwe mogelijkheden uit vier én cursus 4.

 

Dan heb ik dit jaar eindelijk weer herhalingsdagen gepland en in deze drie dagen leer ik jullie ook de nieuwe methode (cursus 4) aan welke Olga heeft doorgegeven in 2011. Dat maakt alles veel eenvoudiger. Deze herhalingsdagen kan gevolgd worden door hen die ooit alle 3 de cursussen reeds gevolgd hebben. Je leert ook cursus I en II nieuwe stijl. Je zult zien dat alles veel makkelijker, toegankelijker en eenvoudiger geworden is.

 

Juni 2018. Aankomst op De Berg is 24 juni. Herhalingsdagen tot 28 juni. Vertrekdag is 28 juni.

 

Max. 4-5 deelnemers.

Kosten: Cursussen: een donatie naar wens.

Overnachtingen in een houten huisje op De Berg: een donatie naar wens.

 

 

 

 

Olga Yahontova (voorheen Kharitidi):

Boeken:

Het Pad naar de Sjamaan

Meester van de Dromen.

Michael Gate

 

II. Cursus Leef je Eigen Droom en IV. Cursus Grenzeloos

Dreamhealer-Warhealer en Memory Demonhealer komt de cursus Leef je Eigen Droom, welke Olga Yahontova (Kharitidi) in april 2002 heeft doorgegeven. Deelname aan "Leef je Eigen Droom" en “Grenzeloos” is mogelijk als cursu I gevolgd is.

In deze cursus bereik je een dieper niveau in het sjamanisme. Het eerste deel van de cursus is gericht op de persoonlijke helingen welke nu meer en meer door de Heler in jou gedaan worden. Je leert Droom Zelf te worden en je eigen dromen te creëren. Ook je wensen of je plannen kan je door dit droomwerk tot in details zien en de weg tot realisatie wordt je ook getoond. Je leert door droomwerk je wensen en je plannen naar de realiteit op te heffen.

Je leert te “spelen” met wat geleerd is in cursus I en II en je ontdekt hierbij ook de volg-orde, de ethiek welke je ook in het dagelijks leven in praktijk gaat brengen. Je gaat ondervinden dat het onmogelijke mogelijk is en meer en meer stap je in het grenzeloze van je zelf en je bestaan.

In deze cursus leer ik je ook hoe je in je originele blauwdruk helingen kunt verrichten en ziekten kunt helen via de meest simpele en doeltreffende hersenhelingsreis. Nieuwe wetenschap integreer ik hier in het sjamanisme en voor beide cursussen, I en II, geldt dat alles wat doorgegeven is door Olga Yahontova (Kharitidi), aan jou ook doorgegeven zal worden.

Aan het einde van de cursus heb je geleerd je volledig ‘als instrument’ in dienst stellen van je Droom Genezer, de Heler, die door jou heen het helende werk doet. Het is een programma in deze twee dagen met ongelofelijke mogelijkheden en je zult de grenzeloosheid van wat er aan mogelijkheden bestaat met je mee naar huis nemen als een grote schat waar geen einde aan komt.

Waar: op De Berg in Frankrijk en wanneer:

Maart  2018 Aankomst op De Berg is 7 maart. Cursus III en IV is van 8-10 maart. Vertrekdag is 10 maart.

Mei 2018 Aankomst op De Berg is 2 mei. Cursus III en IV is van 3-5 mei. Vertrekdag is 5 mei.  


Max. 4-5 deelnemers.
Kosten:
Cursus: een donatie naar
wens. 
Overnachtingen in een houten huisje op De Berg: ook een donatie naar wens.

 

 Altai kalender. Cosmic Frog.

 

 

Therapeutentraining in 2018

 

De training voor therapeuten op De Berg in Frankrijk, 4 dagen, met als doel om in de eigen praktijk het geleerde toe te passen, worden gehouden op De Berg in Frankrijk: Kosten voor de training en de overnachtingen: donatie naar wens. Je zult een achtergrond van cursus 1-4 moeten hebben voor deelname aan de therapeutentraining.

 

Wanneer:

 

September 2018 Aankomst op De Berg is 16 septemner. Training is van 17-21 september. Vertrekdag is 21september.

 

Oktober 2018 Aankomt op De Berg is 14 oktober. Training is van 15–19 oktober. Vertrekdag is 19 oktober.

 

 

 

Therapie op De Berg in Frankrijk.

 

Therapeutische sessies gaan alleen op afspraak.

Het kan 1 sessie zijn en we kunnen ook een thema behandelen.

Afhankelijk welk thema ook, ik test van tevoren eerst uit hoeveel sessies je voor je thema nodig hebt. Per dag doen we 1 sessie, dus reken ook op overnachtingen.

Ik kijk niet op de klok, sessies kunnen variëren van 1 uur tot we klaar zijn.

 

Enige voorbeelden van wat geheeld kan worden:

Telkens terugkerende dromen, nachtmerries, depressies, beelden helen.

De geest van de ziekte opsporen en je van die geest bevrijden.

Heling in je originele blauwdruk.

Ziekten helen via de hersenen.

Herinneringen helen.

Jeugd herinneringen helen.

Op zoek gaan naar je roeping.

Antwoorden op je vragen vinden. (indien toegestaan)

Identificatie van de bron van datgene wat je niet meer wilt!

Verloren ziel helingen. Geestelijk Zelf helingen. Je eigen weg terugvinden.Je innerlijke wederhelft terugontvangen. Heling op DNA en in de hersenen.

Enz. enz.

 

Voor sessies en overnachtingen kan je een donatie geven als je dat wilt!

Mail naar Fransje Bik      Ik mail 1x per week, reserveer tijdig!

De Wet van Resonantie. 

Altai

Home Natuurlijk Helen

Naar De Berg in Frankrijk